viernes, 25 de noviembre de 2016

Concurs de muntatge amb GIMP

Enquesta de Micromachismos:

Enquesta per als alumnes

Enquesta per a la família

Enquesta per als professors


http://mestreacasa.gva.es/web/consellescolar/questionarismasclismesEnquesta:

https://goo.gl/uSyQpy


Concurs de muntatge amb GIMP - Enviar votació a: gregorimayansinformatica@gmail.com

Entrega d' imatge i votació: Qualificació fins a 7.
Les 5 millors votades qualificació fins a 10.Inf02_01_01

Sistemas operativos

  • Características de los sistemas operativos.
  • Microsoft Windows.
  • LliureX
  • Linux
  • Mac OS
  • Android
  • Explorador de archivos.
  • Administración de los sistemas operativos.
  • Actualización de software.
  • Ejercicios.
  • Lecturas.


Documentales

Inf02_02_01

Comunicaciones en Internet


  • Sociedad de la información.
  • Navegación en Internet.
  • Uso de navegadores web.
  • Búsqueda en Internet.
  • Correo electrónico.
  • Blogs y foros.
  • Comportamiento en Internet.
  • Medios de comunicación en Internet.
  • Mensajería instantánea.
  • Ejercicios.
  • Lecturas.
Documentales

miércoles, 16 de noviembre de 2016

Inf02_03_01

Seguridad en Internet - Internet security


  • Malware.
  • Antivirus.
  • Seguridad en dispositivos móviles.
  • Marca personal e identidad digital.
  • Protección de la privacidad.
  • Seguridad de las contraseñas.
  • Riesgos asociados al uso de las TIC.
  • Ejercicios.
  • Lecturas.
Documentales

Inf02_04_01

Edición de imágenes digitales

  • Imágenes digitales.
  • Obtención y edición de imágenes digitales.
  • Edición de imágenes con GIMP.
  • Transformación de imágenes.
  • Modificación de imágenes.
  • Retoque fotográfico.
  • Montaje fotográfico.
  • Generación y exportación de imágenes.
  • Ejercicios.
  • Prácticas.
  • Lecturas. 
Material GIMP 

Inf02_05_01

Presentaciones digitales

  • Edición de presentaciones digitales.
  • Diseño y creación de presentaciones.
  • Diapositivas con texto.
  • Diapositivas con imágenes.
  • Diapositivas con dibujos.
  • Diapositivas con tablas.
  • Diapositivas con gráficos.
  • Elementos multimedia e interactivos,
  • Transiciones y animaciones.
  • Realizar una presentación.
  • Ejercicios.
  • Práctica.
  • Lecturas.

Inf02_06_01

Programación con objetos


  • Programación con Scratch.
  • Condiciones.
  • Variables.
  • Bucles.
  • Objetos y disfraces.
  • Objetos y atributos.
  • Objetos y métodos.
  • Comunicación entre objetos.
  • Multimedia.
  • Ejercicios.
  • Prácticas.
  • Lecturas.

Scratch 15/16

Scratch

Exercici 1: Introducció a la programació amb l'ajuda de jocs populars. Practica amb l'hora del codi.

Exercici 2: Practica amb Blockly games.

Exercici 3: Gat agafa a l'ocell. 

Exercici 4; Caixer automàtic: El programa us demana quants diners vols. La quantitat ha de ser múltiple de 10, ja que sols hi ha bitllets de 50, 20 i 10 €. El programa ens dirà quants bitllets de cada quantitat fan falta. Exemple realitzat per Laia Ibáñez.Exercici 5: Baixar escales. Exemple realitzat per Alexandra Emilova.. 

Exercici 6: Càlcul de l'edat. Exemple realitzar per Lorena Lara.


Exercici 7: Esquivar balons. L'objectiu es merejar el gat o altre objecte de part a part de la pantalla mentres agafa, per ejemple menjar. Hi haurán uns balons que es mouen i no pot tocar. A mesura que guanyes punts els balons es merejen més ràpid. Exemple realitzat per Pedro Torres.Exercici 8: Fes un programa que demane els graus centígrads i els converteisca a graus Fahrenheit.     Exemple realitzat per Rubén Lobo.

  

Exercici 9: Demana la base i l'altura d'un rectangle i dibuixar-lo. Exemple realitzat per Sara Gregori. 
Exercici 10Exemple lliure realitzat per Rubén Francés
 .
Exercici 11: Exemple lliure realitzat per Rubén Lobo.